head_bg

חֲדָשׁוֹת

2020 התחדשה ההפקה

על פי דרישות הקבוצה המובילה למניעת מגיפות ושליטה ב-Jinzhou COVID-19, חברתנו עומדת בתנאים לחידוש העבודה והייצור, רשאית להתחיל בייצור ב-18 בפברואר. במהלך תקופת הייצור, העבודות למניעת מגיפה ובקרה להתחזק לחלוטין, יש לסגור את שטח המפעל מהחלל החיצון, וכדי להבטיח מעקב אחר בריאות העובדים וליישם אמצעי מניעה לאחר מכן.


זמן פרסום: יוני-01-2020