head_bg

חֲדָשׁוֹת

2020 הייצור התחדש

על פי הדרישות של הקבוצה המובילה למניעת מגיפה ובקרה COVID-19 של ג'ינז'ואו, החברה שלנו עומדת בתנאים לחידוש העבודה והייצור, מותרת להתחיל בייצור ב- 18 בפברואר. במהלך תקופת הייצור, עבודת מניעת ובקרת המגיפה תפעל להתחזק במלואו, יש לסגור את שטח המפעל מהחלל החיצון, ולהבטיח פיקוח על בריאות העובדים וליישם אמצעי מניעה לאחר הפוסט.


זמן הודעה: 01-2020 ביוני